Πανεπιστημίου της Μάλαγα

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ιστορία του Πανεπιστημίου της Μάλαγα (UMA) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επαρχία της Μάλαγα. Πολίτες, προσωπικότητες και μέσα ενημέρωσης της περιοχής έδωσαν την ώθηση ώστε να ιδρυθεί το πανεπιστήμιο μας. Η διαδικασία ξεκίνησε το 1968 με τη δημιουργία της «Ένωσης Φίλων του Πανεπιστημίου της Μάλαγα» (Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga): με σκοπό να αποκτήσει η επαρχία το δικό της πανεπιστήμιο, κατάφερε να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία της Μάλαγα και να την κινητοποιήσει για την ίδρυσή του Πανεπιστημίου.

Από εκεί, ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία κατά οποία δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα το 1971, με Σχολές Μηχανικών, Παιδαγωγικών, Οικονομικών και Επιχειρήσεων.
Στις 18 Αυγούστου 1972, με διάταγμα, εγκρίθηκε η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μάλαγα.

Με στόχο να γίνει ένα ίδρυμα υψηλού επιπέδου, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα ανέπτυξε ένα σχέδιο επέκτασης σε γνωστικό επίπεδο και στις υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο εγκαταστάθηκε στην πανεπιστημιούπολη του El Ejido, ενώ ιδρύθηκε και η πανεπιστημιούπολη του Teatinos (που στην αρχή φιλοξενούσε τις Σχολές Ιατρικής, Φιλοσοφίας και Επιστημών) για να αναπτυχθεί σταδιακά και να γίνει ολοένα και πιο πλήρης σε προσφερόμενες ακαδημαϊκές υπηρεσίες.

Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, από το τέλος της δεκαετίας του '90, επένδυσε επίσης στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της ακαδημαϊκής έρευνας.
Στρατηγική του Πανεπιστημίου είναι να γίνει σημείο αναφοράς για την καινοτομία και την επιστημονική ανάπτυξη στη νότια Ισπανία. Έτσι, σχεδιάζει ένα εκτεταμένο πλαίσιο συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πάρκο Ανδαλουσίας, πολλαπλασιάζει τα ερευνητικά του έργα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και το 2007 εισέρχεται στο Ισπανικό Δίκτυο Υπερυπολογιστών με τον Υπερυπολογιστή Picasso.

Η επιστημονική και ακαδημαϊκή πρόοδος, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες ερευνητών, φοιτητών, δασκάλων και διοικητικού προσωπικού, οδηγεί το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (μαζί με το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης), να αναγνωριστεί το 2010 ως Πανεπιστημιούπολη Διεθνούς Αριστείας , με την επωνυμία Andalucía Tech.

Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα εξακολουθεί να είναι αφοσιωμένο στην επιστημονική ανάπτυξη και την καινοτομία ως τρόπο για την επίτευξη προόδου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στα χρόνια αυτά, ξεχωρίζει η προώθηση της κινητικότητας και η προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών ταλέντων, επιτυγχάνοντας ένα ανοιχτό και κοσμοπολίτικο πανεπιστήμιο, ικανό να ενσωματωθεί σε επιστημονικά έργα υψηλότερου επιπέδου. 40 χρόνια αργότερα, έχει πάνω από 35.000 φοιτητές, 58 πτυχία Bachelor, 53 πτυχία Master, 278 ερευνητικές ομάδες και 45 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταχωρήθηκαν το 2011.
Η καινοτομία, ο δυναμισμός και η διεθνοποίηση είναι οι αρχές που σηματοδοτούν την ιστορία του Πανεπιστημίου και είναι οι βάσεις που στηρίχθηκε το πανεπιστήμιο για να ξεπεράσει τις τρέχουσες δυσκολίες και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του για τη γνώση, την κοινωνία και το μέλλον.
 
Στις μέρες μας, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα διαθέτει δύο πανεπιστημιουπόλεις, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της πόλης:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ TEATINOS

Είναι ο πυρήνας του πανεπιστημίου και ενσωματώνει τα περισσότερα από τα ακαδημαϊκά κέντρα και τις υπηρεσίες του UMA. Είναι μια σύγχρονη και λειτουργική πανεπιστημιούπολη, με πολύ καλή συγκοινωνία για το κέντρο της πόλης και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ζωή των νέων στη Μάλαγα.
Με την πρόσφατη επέκταση της πανεπιστημιούπολης και την κατασκευή νέων κτιρίων, το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα εξασφάλισε έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια που επιτρέπουν την ανάπτυξη της ερευνητικής και τεχνολογικής μας δραστηριότητας στο υψηλότερο επίπεδο .

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ EL EJIDO

Βρίσκεται δίπλα στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης της Μάλαγα, και αποτελείται από τη Σχολή Καλών Τεχνών, τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και τη Σχολή Αρχιτεκτονικής.
Περιλαμβάνει επίσης το περίπτερο της διοίκησης του πανεπιστημίου και το θέατρο Cánovas, καθιστώντας τη ένα δυναμικό χώρο γνώσης και πολιτισμού στην καρδιά της πόλης.,


Ακολουθούν οι κύριες δράσεις που πραγματοποιούνται σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές και αφορούν τη διαχείριση και μελέτη της  πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη διαχείριση της ισπανικής λογοτεχνικής και γλωσσικής κληρονομιάς
Μεταξύ των στόχων του είναι:
● Να παρέχει την επιστημονική προετοιμασία στον τομέα της Ισπανικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας, τόσο για την έρευνα όσο και για την επαγγελματική πρακτική.
● Να παρέχει πρακτική άσκηση σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με τους διάφορους τομείς της επαγγελματικής ή/και ερευνητικής προβολής της Ισπανικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας.
 ● Να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πολιτιστικής διαχείρισης σε οποιοδήποτε κοινωνικό και γεωγραφικό περιβάλλον, τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς φορείς.
● Να παρακολουθήσει τη μελέτη και τη διάδοση της ισπανικής λογοτεχνικής κληρονομιάς από μια πολλαπλή και διεπιστημονική προοπτική.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη στην Ιστορική και Λογοτεχνική Κληρονομιά της Αρχαιότητας

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορική και Λογοτεχνική Κληρονομιά της Αρχαιότητας προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση και εξειδίκευση στους κύριους τομείς της γνώσης στην Κλασική Αρχαιότητα: Αρχαιολογία, Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία και Αρχαία Ιστορία. Η μελέτη της κλασικής αρχαιότητα, εκτός από την παροχή ιστορικής εκπαίδευσης, είναι στο προσκήνιο της έρευνας και ανάπτυξης επιστημονικών και διδακτικών μεθοδολογιών στη χώρα μας.
Οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών καταδεικνύουν την ανάγκη αναγνώρισης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων που την αποτελούν. Υπό αυτήν την έννοια, η ιστορική και πολιτιστική γνώση αποτελεί βασικό στοιχείο και η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί το ιδανικό πεδίο σπουδών, ως πεδίο ανταλλαγών, συγκρούσεων και σχέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι τομείς σπουδών εμπεριέχουν:
● Εξειδικευμένη εκπαίδευση στους διάφορους τομείς της Κλασικής Φιλολογίας και Ιστορίας και της Αρχαιολογίας της Αρχαιότητας.
● Εμβάθυνση σε κλάδους όπου η μελέτη της Κλασικής Αρχαιότητας είναι καθοριστική (Τέχνη, Φιλοσοφία, Ιστορία της Επιστήμης, Ιατρική και Δίκαιο, Θρησκείες).
● Η προηγμένη εκπαίδευση των σπουδαστών στις τεχνικές και τα καθήκοντα της έρευνας, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους στο Διδακτορικό ως αποκορύφωμα της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους σταδιοδρομίας.
● Ανάπτυξης της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και επίλυσης προβλημάτων σε νέα περιβάλλοντα και ευρύτερα που σχετίζονται με τον τομέα σπουδών τους.
 ● Ανάπτυξης της ικανότητας οργάνωσης και σχεδιασμού στην ολοκλήρωση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών έργων.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'EXPLORING EUROPEAN CULTURAL HERITAGE FOR FOSTERIING ACADEMIC TEACHING AND SOCIAL RESOPNSABILITY IN HIGHER EDUCATION (EU_CUL).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φέρνει κοντά διεθνείς ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγα για να συζητήσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και το ρόλο των πανεπιστημίων στην προστασία και τη διατήρησή της.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Dolnoslaska Szkola Wyzsza, Πολωνία ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ GOETEBORGS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΣΟΥΗΔΙΑ) ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ.
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναγνωρίσει και να ενισχύσει τις δυνατότητες της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση βελτιώνοντας την εκπαιδευτική και κοινωνική της διάσταση, να συνειδητοποιήσει την ιδέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και να προωθήσει την αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη πανεπιστημίων σε τρεις σχετικές διαστάσεις:
1. Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας για τη δημιουργία βιώσιμων δικτύων με εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στην προώθηση και τη διατήρηση της κληρονομιάς
Ευρωπαϊκός πολιτισμός για ευρύτερα κοινωνικά οφέλη (τρίτη αποστολή πανεπιστημίων και ιδέα της κοινωνικής ευθύνης.
2. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση για καλύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, της κοινής κληρονομιάς και της ευαισθητοποίησης για την πολυμορφία των κρατών μελών της ΕΕ.
3. Να προσθέσει μια διεθνή διάσταση μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με την ποικιλομορφία της ECH, καθώς και την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την τρίτη αποστολή του πανεπιστημίου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Επιλεγμένο θέμα: Διαχείριση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς (3 μονάδες)

MΑΘΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
Επιλεγμένο θέμα: Διδακτική της Ανδαλουσιανής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτισμού.