Εργαστήριο ITT Marco Polo, 28-29 Ιουνίου 2021

Στις 28 Ιανουαρίου, 2020 το Istituto Tecnico di Turismo Marco Polo διοργάνωσε  το εργαστήριο για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς πολιτιστικών, για να παρουσιάσει τα πρώτα στάδια των κατευθυντήριων γραμμών για το μοντέλο Heroes στο πλαίσιο του έργου “Heritage and Culture Roots for Innovative Peer Education Strategies”. ... continua →

Εργαστήριο Γκαλερί Uffizi, 14-16 Δεκεμβρίου 2020

Μετά από μια μακρά και περίπλοκη οργανωτική φάση, κυρίως λόγω τ&eta... continua →