Κυνήγι Θησαυρού στην Αρχαία Ελλάδα - Εκπαίδευση μεταξύ ομοτίμων και πολιτιστική κληρονομιά

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Ε.Δ.Ι.Σ.Υ διοργάνωσε τις δοκιμαστικές δραστηριότητες στις 08-09/06/2021 για να υλοποιήσει την δραστηριότητα «Κυνήγι Θησαυρού στην Αρχαία Ελλάδα» διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA2. Συμμετείχαν δύο διαφορετικές σχολικές ομάδες με τους δασκάλους τους σε αυτές τις δραστηριότητες (15ο Γυμνάσιο Περιστερίου και Εκπαιδευτήρια Καντά, Αθήνα) μαζί με τέσσερις μουσειοπαιδαγωγούς από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Οι μαθητές και οι καθηγητές τους ήταν πολύ ενεργοί στο να σχεδιάσουν από κοινού τις διάφορες ερωτήσεις για τους γρίφους/αινίγματα για το κυνήγι θησαυρού μαζί με τους μουσειοπαιδαγωγούς, καθώς επίσης δήλωσαν ότι αυτός είναι ένας πολύ πιο διασκεδαστικός και μεταδοτικότρόπος για να μάθει κανείς για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Διαχωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και κάθε ομάδα είχε ποικίλες ιδέες για τις διαδρομές και το τέλος του Κυνηγιού Θησαυρού, καθώς συνεργάστηκαν μεταξύ τους με έναν εξαιρετικό τρόπο. Όλοι πρότειναν πως θα ήταν υπέροχο να είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να βιώσουν τη δραστηριότητα δια ζώσης και όχι διαδικτυακά, και όλοι συμφωνήσαμε πως αν έχουμε την ευκαιρία από τον Σεπτέμβριο, θα συναντηθούμε από κοντά για να δοκιμάσουμε αυτή τη δραστηριότητα σε φυσικό χώρο. Στο τέλος κάθε συνάντησης δόθηκαν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της δραστηριότητας, και στους μαθητές και στους δασκάλους/μουσειοπαιδαγωγούς.


 Δείτε τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας