Βίντεο παρασκηνίου - Πρεσβευτές ψηφιακής τέχνης στην εργασία


irragionevoli_pensieri_play.jpg  insigni_fantasmi_play.JPG  zxgam_play.jpg  tableau_vivant_play.jpg


backstage3_play.JPG  backstage2_play.JPG  backstage1_play.JPG