Centro Machiavelli

Το Centro Machiavelli, που ιδρύθηκε το 1978, είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλών και κατάρτισης από το 2008. Το Κέντρο διαθέτει δύο τμήματα που αντιστοιχούν στους δύο κύριους τομείς δραστηριότητάς του: τη Σχολή Γλωσσών για τους Ξένους και την Υπηρεσία Κατάρτισης. Ο τελευταίος, που συμμετείχε σε αυτό το έργο, γεννήθηκε από την πολυετή επαγγελματική εμπειρία των επαγγελματιών του στο περιβάλλον των παραδοσιακών οικονομικών πρακτικών που αποτελούν τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό της Φλωρεντίας.

Η Εκπαιδευτική Υπηρεσία έχει συσταθεί με τους ακόλουθους στόχους:

  • Να προωθήσει τη συνεργασία και την ένταξη μεταξύ διαφορετικών θεμάτων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
  • Να προωθήσει διαδρομές κατάρτισης και μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης, λειτουργικών για τις τοπικές ανάγκες, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξη της καινοτομίας σε πολύ παραδοσιακούς τομείς.
  • Να ενδυναμώσουν την μεθοδολογική και τεχνολογική καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσω της δημιουργίας και δοκιμής καινοτόμων έργων και πρακτικών.
  • Να προωθήσει την κατάρτισης των εκπαιδευτικών,, των εκπαιδευτών, των νέων, των εργαζομένων.
  • Να προωθήσει τη διαπολιτισμικότητα, την κοινωνική ένταξη και της συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική και πολιτική ζωή στην Ευρώπη.

Το Κέντρο διαθέτει σημαντική εμπειρία στα προγράμματα της ΕΕ και σε δραστηριότητες κατάρτισης. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμμετάσχει σε πολλά σχέδια κινητικότητας (τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος) στα προγράμματα της ΕΕ όπως η Διά Βίου μάθηση και το Erasmus +. Το Κέντρο υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Φλωρεντίας, της τέχνης, των καλλιτεχνών και των τεχνιτών. Π.χ. το πρόγραμμα «Ιστορία της Τέχνης» (Firenze nell’Arte): μαθήματα καλλιτεχνικών μεθόδων που διδάσκουν καλλιτέχνες και τεχνίτες στα εργαστήριά τους. Επισκέψεις σε παραδοσιακές εκθέσεις τέχνης και εργαστήρια στην ιστορική περιοχή της Φλωρεντίας. Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Εκπαίδευση»: επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικές ιταλικές πόλεις σε συνδυασμό με μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Ορισμένα έργα επικεντρώθηκαν στην τεχνολογία αιχμής για την εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων (ELLVIS, VET4VIP, ALL4WELL, MOLLVIS). Μέσω αυτών των έργων έχουν υλοποιηθεί αρκετά λογισμικά και εφαρμογές για κινητές συσκευές σαν υποστηρικτικά εργαλεία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  Το 2012 το Κέντρο απέκτησε την ευρωπαϊκή ετικέτα γλώσσας για τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής λογισμικού για ένα πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Το τακτικό προσωπικό του Centro Machiavelli αποτελείται από 12 άτομα πλήρους απασχόλησης (το προσωπικό μερικής απασχόλησης προσλαμβάνεται ανάλογα με τις ανάγκες και ποικίλλει από το ένα εξάμηνο στο άλλο). Ο αριθμός των μαθητών προσεγγίζει τους 700 - 800 σε κάθε σχολικό έτος.